Privacybeleid

invoering

Met de volgende verklaring voor gegevensbescherming willen we duidelijk maken welke soorten van uw persoonlijke gegevens (hierna ook kort aangeduid als "gegevens") wij voor welke doeleinden en in welke mate. Websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheid, zoals onze sociale media -profielen (hierna aangeduid als "online aanbieding").

Vanaf: 26 augustus 2019

Overzicht van het overleg

Aansprakelijk

MIH Marketing & Sales BV

Capitool 10

7521 PL Enschede Nederland


E-mailadres: service@lumieredesignerlamps.com

afdrukken: https://www.lumiere-design.de/policies/legal-notice

Overzicht van de verwerking

Het volgende overzicht geeft een overzicht van de soorten verwerkte gegevens en de doeleinden van hun verwerking en verwijst naar de betrokken personen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen).
 • Inhoudsgegevens (bijv. Tekstinvoer, foto's, video's).
 • Contactgegevens (bijv. E -mail, telefoonnummers).
 • Meta/communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP -adressen).
 • Gebruiksgegevens (bijv. Websites bezocht, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Contractgegevens (bijv. Contractueel object, duur, klantcategorie).
 • Betalingsgegevens (bijv. Bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).

Categorieën van getroffen mensen

 • Zakelijke en contractuele partners.
 • Geïnteresseerde personen.
 • Communicatiepartner.
 • Klanten.
 • Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van online services).

Doel van verwerking

 • Affiliate tracking.
 • Bepaling van onze online aanbieding en gebruiksvriendelijkheid.
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Direct marketing (bijvoorbeeld per e -mail of post).
 • Neem contact op met vragen en communicatie.
 • Remarketing.
 • Het meetbereik (bijv. Toegangsstatistieken, detectie van terugkerende bezoekers).
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Tracking (bijv. Interesse/gedragsgerelateerde profilering, gebruik van cookies).
 • Contractuele diensten en service.
 • Administratie en beantwoordelijke vragen.

Relevante wettelijke bases

In het volgende delen we de wettelijke basis van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), op basis waarvan we de persoonlijke gegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de voorschriften van de GDPR de nationale vereisten voor gegevensbescherming in uw of onze woning- en zitland kunnen aanvragen.

 • Toestemming (art. 6 para. 1 S. 1 lit. a GDPR) - De betrokkene heeft hun toestemming gegeven voor het verwerken van de persoonlijke gegevens met betrekking tot hen voor een specifiek doel of verschillende specifieke doeleinden.
 • Contractfulfillment en pre -contractuele onderzoeken (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. GDPR) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarvan de contractpartij de betrokkene is, of voor de uitvoering van pre -contractuele maatregelen die worden uitgevoerd op verzoek van de betrokken persoon.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 Para. 1 S. 1 Lit. C. GDPR) - De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen die de verantwoordelijke persoon onderworpen is.
 • Legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 Lit. f. GDPR) - De verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonlijke gegevens vereisen.

Nationale voorschriften voor gegevensbescherming in Duitsland: Naast de voorschriften voor gegevensbescherming van de algemene verordening gegevensbescherming zijn nationale voorschriften voor gegevensbescherming in Duitsland van toepassing. Dit omvat met name de wet op de bescherming van misbruik van persoonlijke gegevens bij gegevensverwerking (Federal Data Protection Act - BDSG). In het bijzonder bevat de BDSG speciale voorschriften over het recht op informatie, het recht op verwijdering, op het recht van bezwaar, voor de verwerking van speciale categorieën persoonlijke gegevens, voor verwerking voor andere doeleinden en voor verzending en geautomatiseerde beslissing -beslissing In individuele gevallen, waaronder profilering. Bovendien regelt het gegevensverwerking voor de doeleinden van de arbeidsrelatie (§ 26 BDSG), met name met betrekking tot de rechtvaardiging, implementatie of beëindiging van arbeidsrelaties en de toestemming van werknemers. Staatsgegevensbeschermingswetten van de individuele federale staten kunnen ook worden gebruikt.

Veiligheidsmaatregel

In overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de kunst, de implementatiekosten en het type, reikwijdte, omstandigheden en doelen van verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de omvang van de bedreigingen van de rechten en vrijheden van Natuurlijke personen geschikte technische en organisatorische maatregelen om een ​​beschermingsniveau te garanderen dat geschikt is voor het risico.

De maatregelen omvatten met name het beveiligen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door het beheersen van fysieke en elektronische toegang tot de gegevens, en toegang, doorgeven, doorgeven, beschikbaarheid en scheiding veiligstellen. We hebben ook procedures opgezet die zorgen voor een perceptie van getroffen rechten, het verwijderen van gegevens en reacties op het risico op gegevens. We houden ook rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, via technologieontwerp en via gegevensbeschermings -vriendelijke standaardinstellingen.

Vermindering van het IP -adres: Als het voor ons mogelijk is of niet nodig is om het IP -adres op te slaan, verkorten we of hebben uw IP -adres in verkort. In het geval van het verminderen van het IP -adres, ook wel "IP -maskering" genoemd, wordt het laatste octet, d.w.z. de laatste twee nummers van een IP -adres, verwijderd (het IP -adres is in deze context dat u een internetverbinding via de online hebt -Access provider individueel toegewezen identificatie). Met de vermindering van het IP -adres moet de identificatie van een persoon worden voorkomen of aanzienlijk moeilijker worden op basis van hun IP -adres.

SSL -codering (https): Om uw gegevens te beschermen die zijn verzonden via onze online aanbieding, gebruiken we SSL -codering. U kunt dergelijke gecodeerde verbindingen herkennen met het voorvoegsel https: // in de adresregel van uw browser.

Verzending en openbaring van persoonlijke gegevens

Als onderdeel van onze verwerking van persoonlijke gegevens, tonen de gegevens zich voor dat de gegevens naar andere functies, bedrijven, wettelijk onafhankelijke organisatie -eenheden of mensen worden verzonden of dat ze aan hen worden bekendgemaakt. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betalingsinstellingen bevatten als onderdeel van betalingstransacties, serviceproviders of aanbieders van diensten en inhoud die zijn geïntegreerd in een website. In een dergelijk geval zien we de wettelijke vereisten en sluiten we in het bijzonder overeenkomstige contracten of overeenkomsten die dienen om uw gegevens te beschermen met de ontvangers van uw gegevens.

Gegevensverwerking in derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking in de context van het gebruik van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, functies of bedrijven vindt plaats, dit wordt alleen gedaan in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Onder voorbehoud van uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk vereiste verzending, hebben we alleen de gegevens in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, waaronder de Amerikaanse processors die zijn gecertificeerd onder de "privacy-shield", of op basis van speciale garanties, zoals contractuele verplichting Verwerk zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-commissie, het bestaan ​​van certificeringen of bindende interne gegevensbeschermingsvoorschriften (Art. 44 tot 49 GDPR, informatiepagina van de EU-commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Gebruik van cookies

Kleine bestanden die zijn opgeslagen op de apparaten van de gebruikers worden "cookies" genoemd. Verschillende informatie kan worden opgeslagen met cookies. Bijvoorbeeld de informatie op een website, inlogstatus, een winkelwagentje of de locatie waar een video kan zijn bekeken was te zien was erbij te horen.

Cookies worden meestal gebruikt wanneer de interesses van een gebruiker of zijn gedrag (bijvoorbeeld het overwegen van bepaalde inhoud, voordelen van functies, enz.) Op individuele websites in een gebruikersprofiel worden opgeslagen. Dergelijke profielen dienen om inhoud weer te geven, bijvoorbeeld, die overeenkomen met hun potentiële belangen. Deze procedure wordt ook wel "tracking" genoemd, d.w.z. het volgen van de potentiële interesses van de gebruikers. Het concept van cookies omvat ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bijvoorbeeld als de gebruiker wordt opgeslagen door pseudoniem online tekeningen, ook wel "gebruikers -ID's" genoemd).

Als we cookies gebruiken of technologieën "volgen", zullen we u afzonderlijk informeren in onze verklaring van gegevensbescherming.

Aantekeningen over wettelijke bases: Op welke wettelijke basis we uw persoonlijke gegevens verwerken met behulp van cookies hangt af van de vraag of we u om toestemming vragen. Als dit van toepassing is en instemt met het gebruik van cookies, is de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens de aangegeven toestemming. Anders worden de gegevens verwerkt met behulp van cookies verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld op een zakelijke werking van ons online aanbod en de verbetering ervan) of als het gebruik van cookies nodig is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Intrekking en tegenspraak (opt-out): Ongeacht of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, u hebt de optie op elk moment om toestemming in te trekken of om de verwerking van uw gegevens door cookie-technologieën in tegenspraak te maken (samengevat als "opt-out").

U kunt eerst uw tegenspraak uitleggen met behulp van de instellingen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies te deactiveren (waardoor dit ook de functionaliteit van ons online aanbod kan beperken).

Een tegenspraak met het gebruik van cookies voor online marketing kan worden gebruikt door middel van een verscheidenheid aan services, vooral in het geval van tracking, via de Amerikaanse zijde http://www.aboutads.info/choices/Of de EU -pagina http://www.youronlinechoices.com/ Of over het algemeen op http://optout.aboutads.info worden uitgelegd.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Gebruiksgegevens (bijv. Websites bezocht, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP -adressen).
 • Getroffen mensen: Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van online services).
 • Juridische bases: Toestemming (Art. 6 para. 1 S. 1 lit. A GDPR), Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 Lit. f. GDPR).

Commercial & Business Services

We verwerken gegevens van onze contract- en zakelijke partners, bijvoorbeeld klanten en geïnteresseerde partijen (samengevat als een "contractuele partner") in de context van contractuele en vergelijkbare juridische relaties, evenals bijbehorende maatregelen en in de context van communicatie met de contractuele partners (of Pre-contractuele), bijv. Reageren.

We verwerken deze gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, om onze rechten te waarborgen en voor de toepassing van de administratieve taken die verband houden met deze informatie en de ondernemersorganisatie. Als onderdeel van de toepasselijke wetgeving geven we alleen de gegevens van de contractuele partners door aan derden, zoals nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of om wettelijke verplichtingen te voldoen of met toestemming van de contractuele partners (bijv. Aan betrokken telecommunicatie, transport en andere Hulpdiensten evenals onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, aanbieders van betalingsdiensten of belastingautoriteiten). De contractuele partners worden geïnformeerd over verdere verwerkingsvormen, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, als onderdeel van deze verklaring van gegevensbescherming.

We delen welke gegevens vereist zijn voor de bovengenoemde doeleinden voor of als onderdeel van de gegevensverzameling, bijvoorbeeld in online vormen, via speciale labeling (bijv. Kleuren) of symbolen (bijvoorbeeld asterisk of vergelijkbaar), of persoonlijk.

We verwijderen de gegevens na het verstrijken van wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. in principe na 4 jaar, tenzij de gegevens worden opgeslagen in een klantaccount, bijvoorbeeld zolang ze moeten worden bewaard om juridische redenen voor archivering (bijv. Voor belastingdoeleinden meestal 10 jaar). Gegevens die ons werden bekendgemaakt als onderdeel van een bevel door de contractuele partner, in overeenstemming met de vereisten van de bestelling, in principe na het einde van de bestelling.

Voor zover we derde partij of platforms gebruiken om onze services te verlenen, zijn de algemene voorwaarden en instructies voor gegevensbescherming van de respectieve providers of platforms van de derde partij van toepassing in de verhouding tussen gebruikers en de providers.

Winkelen en e-commerce: We verwerken de gegevens van onze klanten om u in staat te stellen de geselecteerde producten, evenals verbonden services, te selecteren, te kopen of te bestellen, evenals hun betaling en levering of uitvoering.

De vereiste informatie wordt geïdentificeerd als die als zodanig in de context van de bestelling of het vergelijkbare acquisitieproces en omvatten de informatie die nodig is voor levering, of voorzieningen en facturering, en contactgegevens om een ​​te kunnen raadplegen.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. Bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. E -mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. Contractueel object, duur, klantcategorie), gebruiksgegevens (bijv. Websites (bijv. Websites Bezocht, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP -adressen).
 • Getroffen mensen: Geïnteresseerde partijen, zakelijke en contractuele partners, klanten.
 • Doel van verwerking: Contractuele diensten en services, contactverzoeken en communicatie, kantoor- en organisatieprocedures, administratie en beantwoorden van vragen, beveiligingsmaatregelen.
 • Juridische bases: Vervulling van het contract en pre -contractuele onderzoeken (Art. 6 Para. 1 S. 1 Lit. b. GDPR), Legal Opluration (Art. 6 Para. 1 S. 1 Lit. C. GDPR), Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f. GDPR).

Gebruik van online marktplaatsen voor e-commerce

We bieden onze services op online platforms die worden beheerd door andere serviceproviders. In deze context zijn de instructies voor gegevensbescherming van de respectieve platforms van toepassing naast onze instructies voor gegevensbescherming. Dit geldt met name met betrekking tot de processen voor uitgebreide metingen en rentegerelateerde marketing die op de platforms worden gebruikt.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. Bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. E -mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. Contractueel object, duur, klantcategorie), gebruiksgegevens (bijv. Websites (bijv. Websites Bezocht, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP -adressen).
 • Getroffen mensen: Klanten.
 • Doel van verwerking: Contractuele diensten en service.
 • Juridische bases: Contractfulfillment en pre -contractuele onderzoeken (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. GDPR), Justified Interests (Art. 6 Para. 1 S. 1 Lit. f. GDPR).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Aangetaste rechten

Als betrokken persoon hebt u de volgende rechten:

 • Volgens Art. 15 GDPR, het recht om informatie over uw gegevens te vragen aan gegevens die door ons zijn verwerkt;
 • Volgens Art. 16 GDPR is het recht om de correctie van onjuist te vragen of uw persoonlijke gegevens te voltooien die door ons zijn opgeslagen;
 • Volgens Art. 17 GDPR Het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen die door ons zijn opgeslagen, tenzij de verdere verwerking

- om het recht op vrijheid en informatie uit te oefenen;

- om een ​​wettelijke verplichting te vervullen;

- Om redenen van algemeen belang

- om te beweren, te oefenen of te worden opgezet door juridische claims

Is benodigd;

 • Volgens Art. 18 GDPR Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, indien nodig

- De nauwkeurigheid van de gegevens wordt door u geweigerd;

- De verwerking is illegaal, maar het verwierp hun verwijdering;

- We hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt deze nodig om juridische claims uit te doen, uit te oefenen of te verdedigen of

- Ze hebben bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens Art. 21 GDPR;

 • Volgens Art. 20 GDPR, het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machine-lezen formaat of om de verzending naar een andere verantwoordelijk te vragen;
 • Volgens Art. 77 GDPR, het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de aanbieding van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of onze stoel van het bedrijf.

Betalingsdienstverlener

Als onderdeel van het contract en andere juridische relaties, vanwege wettelijke verplichtingen of anderszins op basis van onze legitieme belangen, bieden we de betrokkenen efficiënte en beveiligde betalingsopties en gebruiken we verdere betalingsserviceproviders naast banken en kredietinstellingen (samenvatting "Betaling Serviceprovider ").

De gegevens die door de betalingsserviceproviders worden verwerkt, bevatten voorraadgegevens, zoals de naam en het adres, bankgegevens, zoals accountnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en testsomvatten, evenals het contract-, som- en ontvanger-gerelateerde informatie. De informatie is vereist om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen verwerkt door de betalingsserviceproviders en daarin opgeslagen. Dit betekent dat we geen rekening of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie. Onder bepaalde omstandigheden worden de gegevens van de betalingsdienstverleners overgedragen aan economische informatie. Deze transmissie is gericht op identiteit en kredietcontrole. Om dit te doen, verwijzen we naar de algemene voorwaarden en de instructies voor gegevensbescherming van de betalingsserviceproviders.

De algemene voorwaarden en de instructies voor gegevensbescherming van de respectieve betalingsserviceproviders zijn van toepassing op de betalingstransacties, die kunnen worden opgeroepen binnen de respectieve websites of transactietoepassingen. We verwijzen hier ook naar voor meer informatie en bewering van annulering, informatie en andere getroffen rechten.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. Bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contractgegevens (bijv. Contractueel object, duur, klantcategorie), gebruiksgegevens (bijv. Websites bezocht, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP -adressen), contactgegevens (bijv. E -mail, telefoonnummers).
 • Getroffen mensen: Klanten, geïnteresseerde partijen.
 • Doel van verwerking: Contractuele diensten en service, contact opnemen met vragen en communicatie, affiliate tracking.
 • Juridische bases: Contractfulfillment en pre -contractuele onderzoeken (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. GDPR), Justified Interests (Art. 6 Para. 1 S. 1 Lit. f. GDPR).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Bepaling van de online aanbieding en webhosting

Om onze online aanbieding veilig en efficiënt te kunnen bieden, profiteren we van de services van een of meer webhostingproviders, van wiens servers (of u beheerde servers) de online aanbieding kan worden opgeroepen. Voor deze doeleinden kunnen we infrastructuur- en platformservices, computercapaciteit, opslagruimte en databaseservices gebruiken, evenals veiligheidsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die zijn verwerkt als onderdeel van het aanbieden van het hostin -assortiment, kunnen alle gebruikers van ons online aanbod omvatten die zich voordoen in de context van gebruik en communicatie. Dit omvat regelmatig het IP -adres dat nodig is om de inhoud van online aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle inzendingen die binnen onze online aanbieding of websites zijn gemaakt.

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: Wij (of onze webhostingprovider) verzamelen gegevens voor elke toegang tot de server (dus -Logbestanden van de server). Voor de Server Log -bestanden, het adres en de naam van de geopend websites en bestanden, datum en tijd van toegang, overgedragen hoeveelheden gegevens, rapporteer over succesvolle toegang, browsertype en versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzings -URL (de eerder Woonde pagina bij) en in de regel ip-adressen en de onderzoekende provider behoren.

De serverlogbestanden kunnen voorzijds worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld om de server te voorkomen (vooral in het geval van misbruik, zogenaamde DDoS-aanvallen) en aan de andere kant om het gebruik van de server en hun stabiliteit te garanderen .

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inhoudsgegevens (bijv. Tekstinvoer, foto's, video's), gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP -adressen).
 • Getroffen mensen: Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van online services).
 • Juridische bases: Legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 Lit. f. GDPR).

Nieuwsbrief en breedtecommunicatie

We sturen alleen nieuwsbrieven, e -mails en andere elektronische meldingen (hierna "nieuwsbrief") alleen met de toestemming van de ontvanger of een juridische vergunning. Als de inhoud ervan specifiek wordt beschreven als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief, bent u beslissend voor de toestemming van de toestemming van de toestemming van de toestemming van de toestemming van De gebruikers. Bovendien bevat onze nieuwsbrief informatie over onze services en ons.

Om zich te registreren voor onze nieuwsbrieven, is het over het algemeen voldoende als u uw e -mailadres invoert. We kunnen u echter vragen om een ​​naam te geven, voor persoonlijke adressen in de nieuwsbrief of meer informatie, op voorwaarde dat deze vereist zijn voor de toepassing van de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in procedure: Registratie voor onze nieuwsbrief bevindt zich over het algemeen in een zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat u na registratie een e -mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand zich kan registreren met buitenlandse e -mailadressen. Registraties voor de nieuwsbrief zijn vastgelegd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de registratie en de bevestigingsperiode en het IP -adres. De wijzigingen van de gegevens die zijn opgeslagen door de verzendserviceprovider worden ook vastgelegd.

Verwijdering en beperking van de verwerking: We kunnen de e -mailadressen opslaan die tot drie jaar zijn uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om een ​​eerdere toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individuele aanvraag voor verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat het vorige bestaan ​​van toestemming ook wordt bevestigd. In het geval van verplichtingen voor de permanente aandacht van tegenstrijdigheden, behouden we de opslag van het e-mailadres voor dit doel in een blokkeerlijst (zogenaamde "blacklist").

De inlogprocedure is vastgelegd op basis van onze legitieme belangen voor het bewijs van het juiste proces. Voor zover we een dienstverlener opdracht geven om e -mails te verzenden, wordt dit gedaan op basis van onze legitieme belangen op een efficiënt en veilig verzendsysteem.

Aantekeningen over wettelijke bases: De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de toestemming van de ontvanger of, als toestemming niet nodig is, op basis van onze legitieme belangen in direct marketing, als en voor zover dit is toegestaan, bijvoorbeeld in het geval van voorraadverwerving. Voor zover we een dienstverlener opdracht geven om e -mails te verzenden, wordt dit gedaan op basis van onze legitieme belangen. De registratieprocedure wordt vastgelegd op basis van onze legitieme belangen om te bewijzen dat deze werd uitgevoerd in overeenstemming met de wet.

Inhoud:

Informatie over ons, onze diensten, promoties en aanbiedingen.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), contactgegevens (bijv. E -mail, telefoonnummers), meta/communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP -adressen).
 • Getroffen mensen: Communicatiepartner.
 • Doel van verwerking: Direct marketing (bijvoorbeeld per e -mail of post).
 • Juridische bases: Toestemming (Art. 6 para. 1 S. 1 lit. A GDPR), Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 Lit. f. GDPR).
 • Opportunity Mogelijkheid (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of de verdere ontvangst in tegenspraak zijn. U kunt een link vinden om de nieuwsbrief te beëindigen aan het einde van elke nieuwsbrief of anderszins een van de hierboven gegeven contactopties, voor een tijdelijke e -mail.

Aanwezigheid in sociale netwerken

We onderhouden online aanwezigen binnen sociale netwerken om te communiceren met de gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons te bieden.

We willen erop wijzen dat gegevens van de gebruiker buiten de ruimte van de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico's voor gebruikers, omdat dit het moeilijk kan maken om de rechten van de gebruikers te handhaven. Met betrekking tot Amerikaanse providers die gecertificeerd zijn onder het privacy-shield of vergelijkbare garanties bieden voor een veilig niveau van gegevensbescherming, willen we erop wijzen dat u zich inzet om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming.

Bovendien worden de gegevens van de gebruikers binnen sociale netwerken meestal verwerkt voor marktonderzoek en advertentiedoeleinden. Gebruik bijvoorbeeld profielen kunnen worden gemaakt op basis van het gebruikersgedrag en de resulterende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt, bijvoorbeeld om advertenties binnen en buiten de netwerken te schakelen die naar verluidt overeenkomen met de belangen van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden cookies meestal opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin de gebruiker en interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (met name als gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarmee zijn aangemeld).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de oppositie-opties (opt-out) verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie van de operatoren van de respectieve netwerken.

Zelfs in het geval van informatievragen en de bewering van getroffen rechtenrechten, willen we erop wijzen dat ze het meest effectief met de providers kunnen worden beweerd. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als u nog steeds hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), contactgegevens (bijv. E -mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. Tekstinvoer, foto's, video's), gebruiksgegevens (bijv. Websites bezocht, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens), meta/communicatiegegevens), meta/communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP -adressen).
 • Getroffen mensen: Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van online services).
 • Doel van verwerking: Contactonderzoeken en communicatie, tracking (bijvoorbeeld interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, bereikmeting (bijv. Toegangsstatistieken, terugkerende bezoekers van detectie).
 • Juridische bases: Legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 Lit. f. GDPR).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Plug -ins en ei -ingebedde functies en inhoud

We binden functie- en inhoudselementen in onze online aanbieding, die worden genoemd door de servers van uw respectieve providers (hierna aangeduid als "externe provider"). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of sociale media-knoppen zijn en bijdragen (hierna uniform aangeduid als "inhoud").

De integratie veronderstelt altijd dat de externe providers van dit inhoudsproces het IP-adres van de gebruikers, omdat ze de inhoud niet naar hun browser konden sturen zonder het IP-adres. Het IP -adres is daarom nodig om deze inhoud of functies te presenteren. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen het IP -adres gebruiken om de inhoud te leveren. Derde providers kunnen ook zogenaamde pixel-tags (onzichtbare grafische afbeeldingen, ook bekend als "webbakens") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "Pixel -tags" kunnen worden geëvalueerd door informatie over hoe bezoekersverkeer op de website van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het gebruikersapparaat en, onder andere, technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdens het bezoektijd, evenals verdere informatie over het gebruik van ons online aanbod als Net als dergelijke informatie uit andere bronnen zijn verbonden.

Aantekeningen over wettelijke bases: Als we de gebruikers om hun toestemming vragen bij het gebruik van de derde partijaanbieders, is de wettelijke basis voor het verwerken van gegevens de toestemming. Anders worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in efficiënte, economische en ontvanger -vriendelijke diensten). In deze context willen we ook wijzen op de informatie over het gebruik van cookies in deze verklaring van gegevensbescherming.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Gebruiksgegevens (bijv. Websites bezocht, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP -adressen).
 • Getroffen mensen: Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van online services).
 • Doel van verwerking: Bepaling van onze online aanbieding en gebruiksvriendelijkheid, contractuele diensten en service.
 • Juridische bases: Legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 Lit. f. GDPR).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Google -lettertypen: We binden de lettertypen (\ "Google -lettertypen \") van de provider Google, waarbij de gegevens van de gebruikers uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen in de gebruikersbrowser te presenteren. De integratie vindt plaats op basis van onze legitieme belangen op een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme presentatie en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie. Serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://fonts.google.com/; Gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (Garandeer gegevensbeschermingsniveau bij het verwerken van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active.

Verwijdering van gegevens

De gegevens die we verwerken, worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten zodra de toestemming is toegestaan ​​voor verwerking of andere vergunningen worden geannuleerd (bijvoorbeeld als het doel van het verwerken van deze gegevens is weggelaten of is het niet nodig voor het doel).

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze vereist zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, is hun verwerking beperkt tot deze doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet worden verwerkt voor andere doeleinden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op gegevens die moeten worden bewaard om commerciële of fiscale redenen of wiens opslag vereist is om juridische claims uit te voeren, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Meer informatie over het verwijderen van persoonlijke gegevens kan ook worden gemaakt binnen het kader van de individuele informatie over gegevensbescherming van deze aangifte gegevensbescherming.

Wijzigen en bijwerken van de verklaring van gegevensbescherming

We vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van onze verklaring van gegevensbescherming. We passen de verklaring van gegevensbescherming aan zodra de wijzigingen in de gegevensverwerking die we nodig hebben, dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra de wijzigingen nodig zijn om deel te nemen (bijvoorbeeld toestemming) of andere individuele kennisgeving.